Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 16 2018
Home / Danh mục bài báo / Bài báo trong nước / 2017 / Danh mục bài báo trong nước năm 2017

Danh mục bài báo trong nước năm 2017

TT Tên tạp chí/ hội thảo /đề tài/ tên sách…. Phân loại Năm Tên tất cả các tác giả Chỉ số
1 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Kỷ Yếu TN 2017 Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
2 Xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhất cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên Kỷ Yếu TN 2017 Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
3 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Kỷ Yếu TN 2017 Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Lê Hoàng Dung Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
4 Phương pháp phân cụm trong phân tích tần suất mưa vùng, áp dụng cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên Kỷ Yếu TN 2017 Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
5 Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh trong dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình Tạp chí TN 2017 Nguyễn Chí Công; Nguyễn Vĩnh Long Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
6 Khai thác dữ liệu vệ tinh Jacson-2 để quan trắc mực nước hồ chứa nước Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam Tạp chí TN 2017 Phạm Thành Hưng và Nguyễn Chí Công Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
7 Study on drag coefficient of random array of cylinders Kỷ Yếu TN 2017 Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
8 Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh hai hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure Kỷ Yếu TN 2017 Vũ Huy Công, Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
9 Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh một hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure Tạp chí TN 2017 Vũ Huy Công Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường
10 Nghiên cứu đặc điểm của dòng chảy xung quanh hình trụ tròn Tạp chí TN 2017 Vũ Huy Công Tạp chí Khoa học Thủy lợi và môi trường
11 Quan trặc mực nước hồ chứa Phú Ninh bằng vệ tinh đo cao Jason-2 Kỷ Yếu TN 2017 Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Nguyễn Đức Phước, Lưu Duy Vũ và Nguyễn Lê Hoàng Dung Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
12 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Kỷ Yếu TN 2017 Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy và Nguyễn Lê Hoàng Dung Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
13 Khai thác dữ liệu vệ tinh Jason-2 để quan trắc mực nước hồ chứa nước Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tạp chí TN 2017 Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công Tạp chí khoa học và công nghệ – Đại học Đà Nẵng
14 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn Taylor – Galerkin giải bài toán dòng chảy hở một chiều không ổn định có sự xáo trộn ở đáy lòng dẫn Kỷ Yếu TN 2017 Huỳnh Phúc Hậu, Nguyễn Thế Hùng Tuyển tập hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 10
15 Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè Kỷ Yếu TN 2017 Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
16 So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè Kỷ Yếu TN 2017 Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
17 Giảm vi nứt trong bê tông xỉ bằng xi măng có hàm lượng alite cao Tạp chí TN 2017 Huỳnh Phương Nam. Nguyễn Văn Hướng Tạp Chí Xây dựng, 09-2017, trang: 202-205
18 Nghiên cứu ảnh hưởng của xi măng và chu trình xử lý nhiệt đến tấn công nội sun phát do hình thành ettringite gián đoạn Tạp chí TN 2017 Nguyễn Văn Hướng, Huỳnh Phương Nam Tạp Chí Xây dựng, Số 10/2017, trang: 36-39
19 Chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông rất non tuổi Tạp chí TN 2017 Nguyễn Văn Hướng Tạp chí khoa học thủy lợi môi trường, số 58(9/2017), trang: 64-69
20 Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi Đề tài Trường 2017 Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị lộc, Phạm lý Triều, Nguyễn Văn Chín Đề tài cấp Trường, Mã số: T2017-02-89
21 Ảnh hưởng của sơ đồ số trong thể hiện dòng chảy xung quanh kè Kỷ Yếu TN 2017 Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
22 So sánh hiệu quả của TELEMAC 3D và FLOW 3D trong mô phỏng dòng chảy tràn và xung quanh kè Kỷ Yếu TN 2017 Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thống Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
23 Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực Kỷ Yếu TN 2017 Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
24 Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED) Kỷ Yếu TN 2017 Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
25 Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình Kỷ Yếu TN 2017 Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
26 Đánh giá sự không chắc chắn trong sử dụng mô hình tập trung và bán phân bố nghiên cứu chế độ thủy văn lưu vực Kỷ Yếu TN 2017 Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Lê Văn Hòa, Đoàn Tiến Đạt, Lê Chí Hiếu Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
27 Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ cho các lưu vực thiếu dữ liệu nghiên cứu ở Việt Nam (FFC-WRED) Kỷ Yếu TN 2017 Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Tường Vân Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
28 Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình Kỷ Yếu TN 2017 Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
29 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Kỷ Yếu TN 2017 Nhóm tác giả và Võ Ngọc Dương Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20
30 Nghiên cứu lựa chọn mô hình thủy lực phù hợp cho bài toán mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình Đề tài Trường 2017 Đoàn Viết Long Đề tài NCKH và CN cấp cơ sở trường Đại học Bách khoa
31 Bài toán tối ưu công tác vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện miền Nam Việt Nam, có xét đến tổn thất đường dây truyền tải. Tạp chí TN 2017 Ngô Văn Dũng, Ngô Tuấn Kiệt, Vũ Hữu Hải (2017). Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐHĐN- Tạp chí số 9(118).2017- Quyển 1 trang 29; ISSN 1859-1531
32 Nghiên cứu vai trò của nhiệt điện than trong hệ thống điện Việt Nam Tạp chí TN 2017 Ngô Văn Dũng, Lê Tất Tú, Vũ Hữu Hải (2017 Tạp chí năng lượng nhiệt số: 137-9/2017 * 25-29, ISSN 0868 -3336
33 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD
và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng – Đề xuất các giải pháp phù hợp
2017 Chủ nhiệm đề tài: Lê Hùng
34
35
36
37
38
39
40

About admin

VietnamEnglish