Sunday , June 24 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ

Bản tin khoa XDTL-TĐ

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Triển lãm công nghệ BKDN – TECHSHOW 2018

Trong hai ngày 25 và 26/05/2018, 71 sản phẩm công nghệ mới do những kỹ sư tương lai của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng thiết kế, chế tạo đã thu hút sự chú ý, quan tâm của các công ty, doanh nghiệp, quý phụ huynh và …

Xem thêm »

Thông báo về việc tổ chức BKDN Techshow 2018

Xem thêm »

Gửi Poster sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Poster gửi dạng file Powerpoint, tên file đặt theo định dạng: <MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.pptx Lưu ý: – Tên file viết không dấu – Mã số đề tài không phải là số thứ tự, có dạng như sau: 2018NCKH____ Ví dụ: 2018NCKH2002_NguyenCongLuyen_NguyenChiLinh_PhanMemTinhDoVong.pptx

Xem thêm »

Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 – Tiểu ban Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Vào 07h00 ngày 09 tháng 05 năm 2018, Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học (SVCKH) tiểu ban Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện đã được diễn ra tại văn phòng khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện và phòng họp khu A – Trường Đại học Bách …

Xem thêm »

Hội nghị Sinh viên NCKH 2018 – Gửi Bài báo chính thức

Bài báo gửi file WORD, tên bài báo đặt theo định dạng: <MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.doc/docx Lưu ý: – Tên file viết không dấu – Mã số đề tài không phải là số thứ tự, có dạng như sau: 2018NCKH____ Đã hết hạn gửi bài

Xem thêm »
VietnamEnglish