Tuesday , August 22 2017
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ

Bản tin khoa XDTL-TĐ

Xét chuyển ngành (chuyển sang: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông CLC, Chương trình tiên tiến, PFIEV) cho sinh viên khóa 2017 có nguyện vọng

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên khóa 2017, nếu có nguyện vọng thì được đăng ký xin Trường xét chuyển ngành, như sau: 1. Đối tượng sinh viên, danh mục ngành chuyển/ ngành nhận, điều kiện: –    Đối tượng: sinh viên …

Xem thêm »

Tuyển Chọn Sinh Viên Tham Gia Dự Án “Phát Triển Kỹ Năng Cho Sinh Viên Thông Qua Hoạt Động Học Tập Trải Nghiệm Thực Tế – Learning Express lần thứ III”

Đoàn Thanh niên trường Đại học Bách khoa thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia triển khai dự án “Phát triển kỹ năng cho sinh viên thông qua hoạt động học tập trải nghiệm thực tế – Learning Express lần thứ III” 1.Mục đích • Lựa chọn …

Xem thêm »

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 – Khóa 36 – Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Xem thêm »

Thông báo, thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018”

Nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước cho sinh viên; Phổ biến các nội dung liên quan đến hoạt động Đào tạo, Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh …

Xem thêm »

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, 07/2017

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc là một hoạt động thường xuyên của Hội Cơ học Thủy khí được tổ chức mỗi năm một lần (từ năm 1998) vào tuần cuối cùng của tháng 7 hàng năm, với mục đích trình bày, thảo luận và trao …

Xem thêm »
VietnamEnglish