Sunday , April 30 2017
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ

Bản tin khoa XDTL-TĐ

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 – Khóa 35

Xem thêm »

Thông báo triển khai hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2017

Xem thêm »

Chương trình học bổng của Quỹ giáo dục Việt Nam VEF 2018

Xem thêm »

Danh mục đề tài hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện xin chúc mừng 15 đề tài của các nhóm sinh viên sẽ tham gia báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017. Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 05/5/2017 tại phòng …

Xem thêm »

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST2) tuyển dụng

Xem thêm »
VietnamEnglish