Sunday , June 25 2017
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ

Bản tin khoa XDTL-TĐ

Thông báo Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo Sĩ quan dự bị 2017

Thực hiện công văn số 66/BGDĐT-GDQP ngày 21/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2017, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện thông báo …

Xem thêm »

Công ty Cổ phần Sông Đà 4 thông báo tuyển dụng

Xem thêm »

Thông báo nộp Đồ án tốt nghiệp năm học 2016 – 2017

Xem thêm »

Danh sách và thứ tự bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các hội đồng năm 2017

Ngành Kỹ thuật xây dựng Ngành Kỹ thuật công trình thủy

Xem thêm »

Thông báo về 2 cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học do Đoàn thanh niên phối hợp các đơn vị tổ chức

Ban học tập của Đoàn trường thông báo về 2 cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học như sau: 1. Cuộc thi do Đoàn Thanh niên thành phố ĐN phối hợp với Sở Khoa học công nghệ Đà Nẵng tổ chức; 2. Cuộc thi do Đoàn thanh niên thành …

Xem thêm »
VietnamEnglish