Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 16 2018
Home / Danh mục bài báo

Danh mục bài báo

Danh mục bài báo quốc tế năm 2018

TT Tên tạp chí/ hội thảo /đề tài/ tên sách…. Phân loại Năm Tên tất cả các tác giả Chỉ số 1 Phosphorus retention and internal loading in the Bay of Quinte, Lake Ontario, using diagenetic modelling./ Science of the Total Environment 636 (2018) 39-51 SCI 2018 Doan, P.T.K., Markovic, …

Xem thêm »

Danh mục bài báo quốc tế năm 2017

TT Tên tạp chí/ hội thảo /đề tài/ tên sách…. Phân loại Năm Tên tất cả các tác giả Chỉ số 1 Compaction of granular materials composed of deformable particles, EPJ Web of Conferences 140, 05013 (2017), DOI: 10.1051/epjconf/201714005013, ISSN 2100-014X Scopus 2017 Nguyễn Thanh Hải và nhóm tác giả …

Xem thêm »

Danh mục bài báo trong nước năm 2018

TT Tên tạp chí/ hội thảo /đề tài/ tên sách…. Phân loại Năm Tên tất cả các tác giả Chỉ số 1 Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt Tạp chí TN 2018 Le V.T., Vu. …

Xem thêm »

Danh mục bài báo trong nước năm 2017

TT Tên tạp chí/ hội thảo /đề tài/ tên sách…. Phân loại Năm Tên tất cả các tác giả Chỉ số 1 Đánh giá số liệu mưa vệ tinh cho lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Kỷ Yếu TN 2017 Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công, Võ …

Xem thêm »
VietnamEnglish