Monday , March 27 2017
Home / Đào tạo đại học

Đào tạo đại học

Tại sao bạn nên chọn ngành Kỹ thuật xây dựng?

Tại sao bạn nên chọn ngành này ? Cơ hội trúng tuyển cao Với Quy định tuyển sinh 2016 của Bộ GDĐT, để có thể trúng tuyển vào trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng tùy theo mức điểm đạt được cần phải có sự lựa chọn sáng suốt ngành học …

Xem thêm »

Tại sao bạn nên chọn ngành Kỹ thuật Công trình thủy?

Tại sao bạn nên chọn ngành này ? Cơ hội trúng tuyển cao Với Quy định tuyển sinh 2016 của Bộ GDĐT, để có thể trúng tuyển vào trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng tùy theo mức điểm đạt được cần phải có sự lựa chọn sáng suốt ngành học …

Xem thêm »

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo 150 tín chỉ ngành Kỹ thuật xây dựng được xây dựng với chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận của ABET (Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật công nghệ – một tổ chức của Mỹ có …

Xem thêm »

Ngành Kỹ thuật Công trình Thủy

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo 150 tín chỉ ngành Kỹ thuật Công trình Thủy được xây dựng với chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận của ABET (Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật công nghệ – một tổ chức của Mỹ …

Xem thêm »

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật xây dựng

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng sẽ có được: o  Có khả năng ứng dụng các kiến thức về Khoa học cơ bản, Cơ sở kỹ thuật và Công nghệ thông tin vào ngành Xây dựng cơ bản; o  Có khả năng phân …

Xem thêm »
VietnamEnglish