Monday , February 19 2018
Home / Đào tạo đại học / Ngành Kỹ Thuật Công trình thủy

Ngành Kỹ Thuật Công trình thủy

Ngành Kỹ thuật Công trình Thủy

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo 150 tín chỉ ngành Kỹ thuật Công trình Thủy được xây dựng với chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận của ABET (Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật công nghệ – một tổ chức của Mỹ …

Xem thêm »

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Công trình thủy

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Công trình thủy của trường Đại học Bách khoa –ĐHĐN có năng lực (khả năng): Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở. Khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, đo đạc. …

Xem thêm »

Khung chương trình và kế hoạch giảng dạy ngành Kỹ thuật Công trình thủy (9 kì, áp dụng từ khóa tuyển sinh 2015)

Xem thêm »

Khung chương trình và kế hoạch giảng dạy ngành Kỹ thuật Công trình thủy (10 kì, áp dụng từ khóa tuyển sinh 2012 đến 2014)

Xem thêm »
VietnamEnglish