Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 16 2018
Home / Đào tạo đại học / Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo 150 tín chỉ ngành Kỹ thuật xây dựng được xây dựng với chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận của ABET (Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật công nghệ – một tổ chức của Mỹ có …

Xem thêm »

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Xây dựng

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng của trường Đại học Bách khoa –ĐHĐN có năng lực (khả năng): Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở. Khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, đo …

Xem thêm »

Khung chương trình và kế hoạch giảng dạy ngành Kỹ thuật Xây dựng (9 kì, áp dụng từ khóa tuyển sinh 2015)

Xem thêm »

Khung chương trình và kế hoạch giảng dạy ngành Kỹ thuật Xây dựng (10 kì, áp dụng từ khóa tuyển sinh 2012 đến 2014)

Xem thêm »
VietnamEnglish