Friday , September 21 2018
Home / NCKH SINH VIÊN / Hội nghị sinh viên NCKH

Hội nghị sinh viên NCKH

Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 – Tiểu ban Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Vào 07h00 ngày 09 tháng 05 năm 2018, Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học (SVCKH) tiểu ban Xây dựng Thủy lợi- Thủy điện đã được diễn ra tại văn phòng khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện và phòng họp khu A – Trường Đại học Bách …

Xem thêm »

Gửi Poster sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Poster gửi dạng file Powerpoint, tên file đặt theo định dạng: <MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.pptx Lưu ý: – Tên file viết không dấu – Mã số đề tài không phải là số thứ tự, có dạng như sau: 2018NCKH____ Ví dụ: 2018NCKH2002_NguyenCongLuyen_NguyenChiLinh_PhanMemTinhDoVong.pptx

Xem thêm »

Hội nghị Sinh viên NCKH 2018 – Gửi Bài báo chính thức

Bài báo gửi file WORD, tên bài báo đặt theo định dạng: <MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.doc/docx Lưu ý: – Tên file viết không dấu – Mã số đề tài không phải là số thứ tự, có dạng như sau: 2018NCKH____ Đã hết hạn gửi bài

Xem thêm »

Hội nghị Sinh viên NCKH 2018 – Gửi Slide báo cáo

Ban tổ chức hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 thông báo các nhóm sinh viên nộp trước slide báo cáo. Các nhóm sẽ báo cáo trên máy tính cho Ban tổ chức chuẩn bị sẵn, bên cạnh đó các nhóm cũng tự chuẩn bị cho mình 1 …

Xem thêm »

Hướng dẫn nộp đề tài sinh viên Nghiên cứu khoa học – năm học 2018

Theo thông báo số 121/TB-TLTĐ ngày 26/04/2018 của Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, nay Ban tổ chức xin thông báo cách thức nộp bài báo Nghiên cứu khoa học năm 2018 như sau: 1. Địa chỉ gửi bài: http://wred.dut.udn.vn/guidetai/ 2. Thời hạn hộp bài: hạn cuối đến …

Xem thêm »
VietnamEnglish