Sunday , April 30 2017
Home / NCKH SINH VIÊN

NCKH SINH VIÊN

Thông báo triển khai hoạt động Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2017

Xem thêm »

Gửi đề tài – Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017

Xem thêm »

Danh mục đề tài hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện xin chúc mừng 15 đề tài của các nhóm sinh viên sẽ tham gia báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017. Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 05/5/2017 tại phòng …

Xem thêm »

Danh mục đề tài sinh viên NCKH năm 2016-2017, Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Xem thêm »

Danh sách sinh viên và đề tài đăng ký tham gia NCKH năm học 2016 – 2017

  STT NHÓM NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI 1. Nguyễn Công Hạnh Nghiên cứu, mô phỏng dòng chảy qua tràn 2. Nguyễn Trung Quân Nguyễn Thị Tường Vân Mô hình số tính toán lưu lượng từ mưa 3. Trần Lưu Phước Ảnh hưởng của trụ cầu đến dòng chảy trên …

Xem thêm »
VietnamEnglish