Sunday , April 30 2017
Home / Phần mềm

Phần mềm

PHẦN MỀM PHÂN TÍCH TẦN SUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP BAYES MARKOV CHAIN MONTE CARLO

FABMC Giới thiệu: Phần mềm này là sản phẩm của một công trình nghiên cứu, được thực hiện tại Trung tâm thí nghiệm Cầu Đường Pháp từ năm 2010 đến 2012 và được phát triển sau đó tại Phòng Cơ học tính toán thuộc trường Đại học Bách khoa, Đại …

Xem thêm »
VietnamEnglish