Sunday , June 25 2017
Home / Thông báo

Thông báo

Thông báo nộp Đồ án tốt nghiệp năm học 2016 – 2017

Xem thêm »

Danh sách và thứ tự bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các hội đồng năm 2017

Ngành Kỹ thuật xây dựng Ngành Kỹ thuật công trình thủy

Xem thêm »

Thông báo, thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2017-2018”

Nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước cho sinh viên; Phổ biến các nội dung liên quan đến hoạt động Đào tạo, Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh …

Xem thêm »

Seminar khoa học: “Đánh giá ảnh hưởng nguồn nước theo kịch bản biến đổi khí hậu và xâm ngập mặn trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn

Sáng ngày 24/05/2017, tại văn phòng khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện đã tổ chức seminar Khoa học với ba báo cáo. Đánh giá ảnh hưởng nguồn nước phía thượng lưu hệ thống sông Vu Gia Bồn theo kịch bản BĐKH RCP 4.5”. Người Báo cáo: TS. Tô …

Xem thêm »

Thông báo số 01 Giải thưởng Loa Thành 2017 chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch

Xem thêm »
VietnamEnglish