Monday , March 27 2017
Home / Tuyển dụng – Việc làm

Tuyển dụng – Việc làm

Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO7 tuyển dụng

Xem thêm »

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4)

Xem thêm »

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Xem thêm »

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4)

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4) là đơn vị thành viên  thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo tuyển dụng. Hiện nay, để đảm bảo nguồn nhân lực ổn định và phát triển phù hợp với các lĩnh vực hoạt động tư vấn, Công …

Xem thêm »

Công ty TNHH TVXD Hưng Long tuyển dụng 02 Kỹ sư ngành Thủy lợi – Thủy điện

Xem thêm »
VietnamEnglish