Wednesday , April 25 2018
Home / NCKH SINH VIÊN / Danh sách sinh viên và đề tài đăng ký tham gia NCKH năm học 2016 – 2017

Danh sách sinh viên và đề tài đăng ký tham gia NCKH năm học 2016 – 2017

 

STT NHÓM NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI
1. Nguyễn Công Hạnh Nghiên cứu, mô phỏng dòng chảy qua tràn
2. Nguyễn Trung Quân

Nguyễn Thị Tường Vân

Mô hình số tính toán lưu lượng từ mưa
3. Trần Lưu Phước Ảnh hưởng của trụ cầu đến dòng chảy trên sông
4. Lê Hoàng Mỹ Anh Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô phỏng kịch bản vỡ đập
5. Lê Chí Hiếu Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT trong tính toán thủy văn
6. Nguyễn Lê Hiếu

Hứa Huy Hiệu

Đoàn Đức Lộc

Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng tới vùng biển vịnh Đà Nẵng
7. Đoàn Tiến Đạt

Lê  Văn Hòa

Ứng dụng mô hình HEC-HMS trong tính toán thủy văn
8. Nguyễn Văn Cường Ứng dụng mô hình HEC-RAS mô phỏng kịch bản vỡ đập
9. Trần Văn Thịnh

Nguyễn Thị Tình

Nghiên cứu xói lở bằng mô hình MIKE 21C
10. Mai Văn Bắc

Nguyễn Nhật Cường

Lập trình nội suy mưa theo không gian

 

 

11. Nguyễn Quang Ngân

Nguyễn Thị Hồng Sen

Trần Quang Dương

Nguyễn Duy Hiền

Nghiên cứu dự báo dòng chảy trên lưu vực sông Ba trong thời kỳ mùa cạn phục vụ công tác vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba
12. Nguyễn Duy Hiền

Nguyễn Thị Hằng Ni

Nguyễn Quang Ngân

Trần Quang Dương

Ứng dụng GIS và mô hình MIKE dự báo chất lượng nước lưu vực sông Cu Đê thành phố Đà Nẵng
13. Đinh Vũ Thảo Nhi

Nguyễn Thị Hằng Ni

Đoàn Bá Vương

Nguyễn Thị Hồng Sen

Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống công trình cầu giao thông đến ngập lụt thành phố Đà Nẵng
14. Trần Quang Dương

Đoàn Bá Vương

Nguyễn Quang Ngân

Đinh Vũ Thảo Nhi

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác ứng phó lũ lụt tại Đà Nẵng dựa trên công nghệ WEBGIS
15. Lê Quang Khánh

Nguyễn Bá Tùng

Trà Minh Quang

Tính toán thủy văn thủy lục mạng lưới sông

About admin

Check Also

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20, 07/2017

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc là một hoạt động thường …

VietnamEnglish