Friday , March 23 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT HKII năm học 2016 – 2017

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT HKII năm học 2016 – 2017

Lưu ý: Nếu có vấn đề gì vướng mắc về học bổng khuyến khích học tập, sinh viên phản ánh trực tiếp về Giáo vụ khoa trước ngày 03/10/2017. Sau thời gian trên, Khoa không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017.

Đối tượng và điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập:
– Sinh viên hệ chính quy, chính quy liên thông trường Đại học Bách khoa;
– Sinh viên học đúng tiến độ và không bị hình thức kỷ luật mức khiển trách trở lên trong học kỳ II năm học 2016-2017;
– Số tín chỉ đăng ký học lần 1 >= 14 tín chỉ;
– Kết quả tất cả các học phần (kể cả các học phần học lại) >= 5.0 (thang điểm 10);
– Kết quả đánh giá rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên;
– Điểm trung bình chung học bổng đạt từ 7.0 trở lên.

About admin

Check Also

Lịch ôn tập bồi dưỡng kiến thức cuộc thi Olympic thủy lực 2018

BTC cuộc thi xin thông báo về thời gian ôn tập và tổ chức cuộc …

VietnamEnglish