Sunday , July 22 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT HKII năm học 2016 – 2017

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT HKII năm học 2016 – 2017

Lưu ý: Nếu có vấn đề gì vướng mắc về học bổng khuyến khích học tập, sinh viên phản ánh trực tiếp về Giáo vụ khoa trước ngày 03/10/2017. Sau thời gian trên, Khoa không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017.

Đối tượng và điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập:
– Sinh viên hệ chính quy, chính quy liên thông trường Đại học Bách khoa;
– Sinh viên học đúng tiến độ và không bị hình thức kỷ luật mức khiển trách trở lên trong học kỳ II năm học 2016-2017;
– Số tín chỉ đăng ký học lần 1 >= 14 tín chỉ;
– Kết quả tất cả các học phần (kể cả các học phần học lại) >= 5.0 (thang điểm 10);
– Kết quả đánh giá rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên;
– Điểm trung bình chung học bổng đạt từ 7.0 trở lên.

About admin

Check Also

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học và Triển lãm công nghệ BKDN – TECHSHOW 2018

Trong hai ngày 25 và 26/05/2018, 71 sản phẩm công nghệ mới do những kỹ …

VietnamEnglish