Thứ Tư , Tháng Mười 17 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT HKII năm học 2016 – 2017

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng KKHT HKII năm học 2016 – 2017

Lưu ý: Nếu có vấn đề gì vướng mắc về học bổng khuyến khích học tập, sinh viên phản ánh trực tiếp về Giáo vụ khoa trước ngày 03/10/2017. Sau thời gian trên, Khoa không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017.

Đối tượng và điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập:
– Sinh viên hệ chính quy, chính quy liên thông trường Đại học Bách khoa;
– Sinh viên học đúng tiến độ và không bị hình thức kỷ luật mức khiển trách trở lên trong học kỳ II năm học 2016-2017;
– Số tín chỉ đăng ký học lần 1 >= 14 tín chỉ;
– Kết quả tất cả các học phần (kể cả các học phần học lại) >= 5.0 (thang điểm 10);
– Kết quả đánh giá rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên;
– Điểm trung bình chung học bổng đạt từ 7.0 trở lên.

About admin

Check Also

Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập cho SV người dân tộc thiểu số HKI năm học 2018 – 2019

https://drive.google.com/open?id=0Bzb2WXa6MhU_bklmcFNIamJvVklIYTJBRkdGX1BTTVdRV0FZ

VietnamEnglish