Monday , March 27 2017
Home / Thông báo / Danh sách Giáo viên chủ nhiệm HKI – Năm học 2016 – 2017

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm HKI – Năm học 2016 – 2017

TỔNG HỢP DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Học kỳ 1  Năm học 2016 – 2017
STT Họ và tên Lớp chủ nhiệm Số điện thoại E-mail
1 Nguyễn Ngọc Hậu 12X2, 12THXD 0967.117.391 haudn2005@gmail.com
2 Vũ Huy Công 13X2, 14THXD 0914.248.168 vhcongtltd@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Thanh Hải 13THXD1, 13THXD2, 14X2 0905.800.555 thanhhai.x2@gmail.com
4 Võ Ngọc Dương 15X2, 15THXD 0905.700.100 duong.tltd.bk@gmail.com
5 Đoàn Viết Long 16X2A, 16X2B, 16THXD 0983.444.122 vietlong04bk@gmail.com

About admin

Check Also

Seminar Khoa học: “Giới thiệu Cơ học phá hủy” của GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng

Trong chuyến công tác Việt Nam, GS. TSKH Nguyễn Đăng Hưng từ trường Đại học Liege …

VietnamEnglish