Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 16 2018
Home / Thông báo / Danh sách Giáo viên chủ nhiệm học kỳ II – Năm học 2016 – 2017

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm học kỳ II – Năm học 2016 – 2017

TỔNG HỢP DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Học kỳ 2  Năm học 2017 – 2018
STT Họ và tên Lớp chủ nhiệm Số điện thoại E-mail
1 Vũ Huy Công 13X2, 14THXD 0914.248.168 vhcongtltd@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Thanh Hải 13THXD1, 13THXD2, 14X2 0905.800.555 thanhhai.x2@gmail.com
3 Võ Ngọc Dương 15X2, 15THXD 0905.700.100 duong.tltd.bk@gmail.com
4 Đoàn Viết Long 16X2, 16THXD 0983.444.122 vietlong04bk@gmail.com
5 Nguyễn Công Luyến 17THXD 0935.072.227 congluyenbkdn@gmail.com
6 Lê Văn Thảo 17X2 0987.659.437 quangngaibk@gmail.com

About admin

Check Also

Quyết định thành lập đội tuyển sinh viên tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX- 2018

VietnamEnglish