Monday , December 11 2017
Home / Thông báo / Danh sách Giáo viên chủ nhiệm học kỳ II – Năm học 2016 – 2017

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm học kỳ II – Năm học 2016 – 2017

TỔNG HỢP DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Học kỳ 2  Năm học 2016 – 2017
STT Họ và tên Lớp chủ nhiệm Số điện thoại E-mail
1 Nguyễn Ngọc Hậu 12X2, 12THXD 0967.117.391 haudn2005@gmail.com
2 Vũ Huy Công 13X2, 14THXD 0914.248.168 vhcongtltd@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Thanh Hải 13THXD1, 13THXD2, 14X2 0905.800.555 thanhhai.x2@gmail.com
4 Võ Ngọc Dương 15X2, 15THXD 0905.700.100 duong.tltd.bk@gmail.com
5 Đoàn Viết Long 16X2A, 16X2B, 16THXD 0983.444.122 vietlong04bk@gmail.com

About admin

Check Also

Thông báo mở lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017

Đảng ủy trường Đại học Bách Khoa thông báo mở lớp học Bồi dưỡng nhận …

VietnamEnglish