Thursday , August 16 2018
Home / Thông báo / Danh sách Giáo viên chủ nhiệm học kỳ II – Năm học 2016 – 2017

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm học kỳ II – Năm học 2016 – 2017

TỔNG HỢP DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Học kỳ 2  Năm học 2017 – 2018
STT Họ và tên Lớp chủ nhiệm Số điện thoại E-mail
1 Vũ Huy Công 13X2, 14THXD 0914.248.168 vhcongtltd@yahoo.com.vn
2 Nguyễn Thanh Hải 13THXD1, 13THXD2, 14X2 0905.800.555 thanhhai.x2@gmail.com
3 Võ Ngọc Dương 15X2, 15THXD 0905.700.100 duong.tltd.bk@gmail.com
4 Đoàn Viết Long 16X2, 16THXD 0983.444.122 vietlong04bk@gmail.com
5 Nguyễn Công Luyến 17THXD 0935.072.227 congluyenbkdn@gmail.com
6 Lê Văn Thảo 17X2 0987.659.437 quangngaibk@gmail.com

About admin

Check Also

Lịch ôn tập bồi dưỡng kiến thức cuộc thi Olympic thủy lực 2018

BTC cuộc thi xin thông báo về thời gian ôn tập và tổ chức cuộc …

VietnamEnglish