Thứ Tư , Tháng Mười 17 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Danh mục đề tài đăng ký hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học – Năm học 2018 – 2019

Danh mục đề tài đăng ký hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học – Năm học 2018 – 2019

Nhằm mục đích động viên, đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện thông báo đến các em sinh viên đăng ký các đề tài phù hợp với sở thích và đam mê của các em. Danh sách các đề tài bên dưới luôn được cập nhật, các em sinh viên cũng có thể chủ động đề xuất đề tài tới các giáo viên hướng dẫn.

Ghi chú: Những đề tài nào mà mục Lớp còn trống là các em có thể đăng ký.

 

STT Tên đề tài Sinh viên/Nhóm sinh viên thực hiện Lớp GVHD Kết quả dự kiến đạt được Kinh phí dự kiến Ghi chú
1 Nghiên cứu, so sánh mô hình chất lượng nước AQUASIM và mô hình MIKE 11. Từ đó áp dụng cho một con sông, hồ cụ thể ở Việt Nam Sinh viên năm 3 trở lên, thích làm về mô hình toán TS. Đoàn Thụy Kim Phương
2 Nghiên cứu Ảnh hưởng của vỡ đập đến vùng hạ du hồ chứa Liệt Sơn và đề xuất giải pháp giảm thiểu Nguyễn Thị Linh. Nguyễn Thành Phát.Phan Gia Minh Hiếu.Đinh Nhật Linh.Ngô Xuân Khải. 15THXD.
16THXD.
16X2.
TS. Tô Thúy Nga, TS. Lê Hùng – Lựa chọn mô hình tính toán vỡ đập phù hợp hợp nhất
– Các giải pháp ứng phó giảm ngập hạ du hồ chứa Liệt Sơn
1.000.000
3 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống hồ chứa sông Ba theo quy trình liên hồ Nguyễn Đức Thịnh.Hoàng Trung Anh.Nguyễn Thị Linh.Ngô Xuân Khải.Nguyễn Thị Hằng. 14X2A.
15THXD.
16X2.
TS. Tô Thúy Nga
TS. Lê Hùng
– Đánh giá được hiệu quả vận hành theo quy trình liện hồ chứa trên lưu vực sông Ba
– Đề xuất kiến nghị các giải pháp vận hành hồ chứa hợp lý.
1.000.000
4 Tối ưu hóa vận hành hệ thống hồ chứa A Vương trong điều kiện Biến đổi khí hậu Nguyễn Thành Phát.Nguyễn Đức Thịnh.Phan Gia Minh Hiếu.Nguyễn Thị Hằng.Định Nhật Linh. 15THXD.
14X2A.
16THXD.
16X2.
TS. Lê Hùng, TS. Tô Thúy Nga – Xây dựng chương trình tính toán tối ưu điều tiết hồ chứa thủy điện
– Đề xuất phương án vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện BĐKH và đáp ứng QTVH liên hồ 1537/QĐ-TTg
1.000.000
5

Thông tin liên lạc các Thầy Cô hướng dẫn các em xem tại đây:

STT Hình ảnh Họ và tên, Chức danh, Chức vụ Thông tin liên hệ
1

NGUYỄN THẾ HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật thủy lợi
Điện thoại NR: 3841.516
Điện thoại DĐ: 0905.233.440
Email: ngthung@dut.udn.vn
2

NGUYỄN QUANG BÌNH
ThS
Phụ trách PTN
Điện thoại DĐ: 0902.923.326
Email: nqbinh@dut.udn.vn
3

NGUYỄN NGỌC HẬU
ThS, Giảng viên
Điện thoại DĐ: 0967.117.391
Email: haudn2005@gmail.com
4

LÊ HÙNG
TS
Phụ trách PTN
Điện thoại DĐ: 0905.077.765
Email: lehung@dut.udn.vn
5

TÔ THUÝ NGA
TS, Giảng viên chính
Điện thoại DĐ: 0905.586.568
Email:  ttnga@dut.udn.vn 
6

ĐOÀN THUỴ KIM PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Email: kimphuongdhbk@gmail.com
7

LÊ VĂN THẢO
TS, Giảng viên
Điện thoại DĐ: 0165.853.6358
Email: lvthao@dut.udn.vn
8

NGUYỄN VĂN HƯỚNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công trình thủy
Điện thoại DĐ: 0905.698.831
Email: nvhuong@dut.udn.vn
9

NGUYỄN CHÍ CÔNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
Điện thoại DĐ: 0905.150.703
Email: nccong@dut.udn.vn
10

VŨ HUY CÔNG
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Điện thoại DĐ: 0914.248.168
Email: vhcong@dut.udn.vn
11

VÕ NGỌC DƯƠNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện
Điện thoại DĐ: 0905.700.100
Email: vnduong@dut.udn.vn
12

NGUYỄN THANH HẢI
TS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Điện thoại DĐ: 0905.800.555
Email: nthai@dut.udn.vn
13

ĐOÀN VIẾT LONG
ThS, Giảng viên
Điện thoại DĐ: 0983.444.122
Email: dvlong@dut.udn.vn
14

NGUYỄN CÔNG LUYẾN
ThS, Giảng viên
Điện thoại DĐ: 0935.072.227
Email: ncluyen@ud.edu.vn
15

PHẠM LÝ TRIỀU
KS
Phụ trách PTN
Điện thoại DĐ: 0905.765.001
Email: plytrieu.bkdn@gmail.com

About admin

Check Also

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên NCKH do Đoàn trường phát động năm học 2018 – 2019

VietnamEnglish