Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 16 2018
Home / Thông tin khoa XDTL-TĐ / Giới thiệu về khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Giới thiệu về khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

IMG_1848

Khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện thuộc trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Trải qua 36 năm xây dựng và trưởng thành, khoa đã khẳng định được vị thế là trung tâm đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Đến nay, khoa đã đào tạo hơn 3000 Kỹ sư, 200 Thạc sỹ và 10 Tiến sỹ. Hiện nay khoa đang đào tạo Kỹ sư thuộc hai chuyên ngành: Kỹ thuật Công trình Thủy và Kỹ thuật Xây dựng, Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy, Tiến sỹ hai chuyên ngành: Kỹ thuật nguồn nước và Chỉnh trị sông và bờ biển.

Lịch sử phát triển

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tiền thân là một ngành của Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1976 với một số ít cán bộ giảng dạy và công nhân viên cùng lớp sinh viên đầu tiên 76X2. Đến năm 1996 cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, khoa Xây dựng được tách thành 3 khoa, ngành Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện chính thức trở thành khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện , trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Lịch sử phát triển khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện tiền thân là một ngành của Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1976 với một số ít cán bộ giảng dạy và công nhân viên cùng lớp sinh viên đầu tiên 76X2. Đến năm 1996 cùng với sự …

Hướng nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ song song với công tác giảng dạy của giảng viên, khoa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Các cán bộ giảng viên trong khoa đã thực hiện hàng loạt các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, được các đơn vị sản xuất ứng dụng, mang lại hiệu quả cao. Trong thời gian tới, khoa tập trung vào các hướng nghiên cứu sau …

Hướng nghiên cứu

Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ song song với công tác giảng dạy của giảng viên, khoa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Các cán bộ giảng viên trong khoa đã thực hiện hàng loạt các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, được các …

Chiến lược phát triển

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị đủ số lượng, có năng lực chuyên sâu để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, biết vận dụng khoa học và công nghệ để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống đồng thời kết hợp với các dự án đầu tư tăng cường thiết bị và năng lực NCKH trong toàn khoa để tiến tới đại học nghiên cứu. Phấn đấu đáp ứng các chỉ tiêu về số lượng, trình độ cán bộ theo chuẩn đã qui định. Mở thêm ngành mới, thành lập nhóm nghiên cứu và trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ để hoàn chỉnh hệ thống đào tạo ĐH – Sau ĐH – nghiên cứu – ứng dụng.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019.

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÂY DỰNG THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN NHIỆM KỲ 2014-2019    

Trách nhiệm và quyền hạn
Ban chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2014-2019 đã công bố bản chức năng và quyền hạn của các cán bộ chủ chốt và các bộ phận chức năng trong Khoa. Thông tin chi tiết về chức năng và quyền hạn.

Check Also

Seminar Khoa học Cấp Khoa

Trong hai ngày 01/11/2017 và 03/11/2017, tại Văn phòng khoa Xây dựng Thủy lợi – …

Trả lời

VietnamEnglish