Monday , January 21 2019
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Gửi Poster sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Gửi Poster sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Poster gửi dạng file Powerpoint, tên file đặt theo định dạng:

<MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.pptx

Lưu ý:
– Tên file viết không dấu
– Mã số đề tài không phải là số thứ tự, có dạng như sau: 2018NCKH____
Ví dụ:
2018NCKH2002_NguyenCongLuyen_NguyenChiLinh_PhanMemTinhDoVong.pptx

Mã đề tài xem tại đây

Mã đề tài xem tại đây

STT Mã đề tài Tên đề tài Nhóm sinh viên thực hiện
1 2018NCKH1001 Đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi thảm phủ đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn Lê Chí Hiếu
2 2018NCKH1002 Ứng dụng mô hình IFAS mô phỏng lũ cho hồ Tả Trạch Phạm Công Thành, Nguyễn Quang Ngân, Nguyễn Viết Quang Tuấn
3 2018NCKH1003 Khai thác dữ liệu vệ tinh JASON đánh giá diễn biến mực nước biển dọc theo bờ biển Việt Nam Nguyễn Hữu Thông
4 2018NCKH1004 Lập bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro thiên tai do hạn hán thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Hiền, Nguyễn Thị Hồng Sen, Nguyễn Thị Hằng Ni, Trương Vũ Bình
5 2018NCKH1005 Đánh giá quá trình vận chuyển bùn cát và lan truyền chất trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn Huỳnh Thị Diễm; Nguyễn Thu Trang
6 2018NCKH1006 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng mưa và dòng chảy của Việt Nam Nguyễn Thị Tường Vân; Huỳnh Thị Bích Trâm
7 2018NCKH1007 Nghiên cứu xác định khả năng thoát lũ sông Yên khi ảnh hưởng công trình cầu trên sông Đinh Vũ Thảo Nhi, Lê Hoàng Vũ, Trần Hoàng Vỹ, Văn Tuấn Vũ, Nguyễn Đức Thịnh
8 2018NCKH1008 Đánh giá mối tương quan giữa lượng mưa dự báo từ trang web Ventusky và thực đo cho khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng Nguyễn Chí Linh; Phan Hữu Nhân; Nguyễn Thị Quỳnh Như; Hoàng Thanh Phi
9 2018NCKH1009 Tính toán thủy lực hạn chế nước dềnh vùng lòng hồ thủy điện A Lưới Trương Vũ Bình, Trần Hoàng Vỹ, Nguyễn Xuân Thuận, Văn Tuấn Vũ
10 2018NCKH1010 Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh GSMaP-NRT trong mô phỏng và điều tiết lũ cho hồ Định Bình Phạm Công Thành, Nguyễn Quang Ngân, Nguyễn Viết Quang Tuấn
11 2018NCKH1011 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng khả năng thoát lũ khi xét đến đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng Văn Tuấn Vũ, Lê Hoàng Vũ, Đinh Vũ Thảo Nhi, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Thành Phát
12 2018NCKH1012 Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt 10 ngày trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Nguyễn Thị Hằng Ni, Nguyễn Thị Hồng Sen, Nguyễn Duy Hiền, Lê Văn Tuấn
13 2018NCKH1013 Đánh giá thay đổi đường bờ vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bằng ảnh Landsat Thái Thị Thanh Thu
14 2018NCKH2001 Ứng dụng công cụ GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm đo mưa. Áp dụng cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng Biện Văn Thành
15 2018NCKH2002 Xây dựng phần mềm tính toán độ võng của dầm Nguyễn Chí Linh, Hoàng Thanh Phi
16 2018NCKH2003 Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho vùng trồng rau sạch tại Thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng Lê Chí Hiếu, Trương Trọng Nhân, Trần Thanh Nhân Đức, Nguyễn Hữu Thông
17 2018NCKH2004 Tối ưu khối đổ trong bê tông khối lớn áp dụng cho trụ pin tràn xả lũ công trình hồ chứa tân Mỹ Nguyễn Quang Huy
18 2018NCKH2005 Xây dựng chương trình đánh giá khả năng xói hạt mịn dựa vào tiêu chuẩn cỡ hạt Hoàng Thế Tài, Lê Trần Văn Viễn Đông, Nguyễn Tiến Khánh
19 2018NCKH2006 Xây dựng chương trình tự động tính toán cốt thép cho cấu kiện chịu nén Nguyễn Bảo Quốc
20 2018NCKH2007 Ứng dụng mô hình MIKE 21 đánh giá thay đổi hình thái vịnh Đà Nẵng Trần Văn Thịnh; Nguyễn Thị Tình
21 2018NCKH2008 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng và tính toán ứng suất trước Bùi Ngọc Thể
22 2018NCKH2009 So sánh kết cấu sàn bê tông bóng và sàn bê tông cốt thép thường trong thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp Lê Trung Ái
23 2018NCKH2010 Xây dựng thí nghiệm xác định nhiệt độ trong khối đổ và hiệu quả của tro bay đối với sự phát triển nhiệt độ của bê tông khối lớn Phạm Tấn Anh, Võ Đình Kiệt
24 2018NCKH2011 Thiết kế thiết bị đo khả năng gây nứt của bê tông sớm tuổi Lại Trung Huy, Nguyễn Văn Tuấn
25 2018NCKH2012 Xây dựng WEBGIS đánh giá thiệt hại do lũ cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng Hoàng Nhất Linh, Nguyễn Bảo Quốc; Nguyễn Thị Trà Mi; Nguyễn Chánh Tín; Trần Lê Viết Đạt

About admin

Check Also

Hội nghị thông qua Dự án xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống các vị trí quan trắc lũ trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 29/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự …

Online Submission System
Your Full Name*:
Your Email*:
Your Phone:
Organization:
Country*:
Type*:
Topic*:
Select pdf file*
Select doc file*

×
VietnamEnglish