Sunday , July 22 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Học bổng Hessen năm học 2017 – 2018

Học bổng Hessen năm học 2017 – 2018

Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức và Văn phòng Hessen tại Việt Nam thực hiện Chương trình học bổng nhằm hỗ trợ cho các sinh viên có kết quả học tập loại khá, giỏi và có hoàn cảnh khó khăn. Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét cấp học bổng Hesen năm 2018 như sau:

1. Số lượng: 4 suất.

2. Mức học bổng: 216 Euro/1 suất.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/03/2018

Chi tiết xem tại: http://ctsv.dut.udn.vn:8081/HocBong/ChiTiet?id=101

About admin

Check Also

Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 – Tiểu ban Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Vào 07h00 ngày 09 tháng 05 năm 2018, Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa …

VietnamEnglish