Sunday , June 24 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Hội thảo “Định hướng học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm tốt với nghề Lập trình viên”

Hội thảo “Định hướng học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm tốt với nghề Lập trình viên”

About admin

Check Also

Hội nghị Sinh viên NCKH 2018 – Gửi Bài báo chính thức

Bài báo gửi file WORD, tên bài báo đặt theo định dạng: <MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.doc/docx Lưu ý: …

VietnamEnglish