Sunday , June 24 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Kế hoạch tổ chức trình chiếu trận Chung kết giải vô địch U23 Châu Á 2018

Kế hoạch tổ chức trình chiếu trận Chung kết giải vô địch U23 Châu Á 2018

About admin

Check Also

Hội nghị Sinh viên NCKH 2018 – Gửi Bài báo chính thức

Bài báo gửi file WORD, tên bài báo đặt theo định dạng: <MaSoDeTai>_<HoTenGVHD>_<HoTenTruongNhom>_<TenDeTaiNganGon>.doc/docx Lưu ý: …

VietnamEnglish