Friday , September 21 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Seminar Khoa học Cấp Khoa

Seminar Khoa học Cấp Khoa

Trong hai ngày 01/11/2017 và 03/11/2017, tại Văn phòng khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đã tổ chức seminar Khoa học với 3 chủ đề.

1. “Evaluation of crack propagation and structural performance of RC members with corroded rebars”. Người báo cáo: ThS. Nguyễn Công Luyến.
2. “Mô phỏng vỡ đập hồ chứa nước Định Bình bằng mô hình thủy lực 1 chiều”. Người báo cáo: ThS. Đoàn Viết Long.

3. ” Phát triển một thiết bị mới và nghiên cứu ảnh hưởng của hướng dòng thấm- Development of a new device and study of effect of seepage flow direction”. Người báo cáo: TS. Lê Văn Thảo.

Một số hình ảnh seminar.

 

About wred

Check Also

Thông báo xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Nhằm kịp thời cho công tác xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho …

VietnamEnglish