Wednesday , January 17 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo đề nghị sinh viên cập nhật thông tin – liên quan đến việc cấp thẻ BHYT năm 2017-2018

Thông báo đề nghị sinh viên cập nhật thông tin – liên quan đến việc cấp thẻ BHYT năm 2017-2018

Theo yêu cầu của cơ quan BHYT, Nhà trường thông báo cho tất cả SV của Trường bổ sung thông tin nhân thân trước ngày 29/09/2017 (Phòng Đào tạo cũng đã thông báo tại website “Hệ thống thông tin sinh viên”). Thông tin này cần gửi cho cơ quan BHYT trước ngày 30/09/2017 (là thời điểm hết hiệu lực của BHYT năm 2016-2017 của SV của Trường). Do vậy đề nghị tất cả các em sinh viên cập nhật thông tin của mình trước ngày 29/09/2017, để Trường có dữ liệu gửi cho cơ quan BH tp Đà Nẵng.

Chi tiết vui lòng xem nội dung đính kèm.

About admin

Check Also

Thông báo học bổng Nauy về khóa học tại Hội An

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 06 ứng viên phù …

VietnamEnglish