Wednesday , January 17 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo mở lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017

Thông báo mở lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017

Đảng ủy trường Đại học Bách Khoa thông báo mở lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017. Sinh viên có đủ điều kiện và nhu cầu vui lòng đăng ký tại đây trước ngày 13/10/2017. Sau thời gian này, LCĐ sẽ gửi danh sách lên Chi bộ xét duyệt và nộp danh sách về Văn phòng Đảng ủy.

Lưu ý điều chỉnh thời gian:

Thời gian học: ngày  02/12/2017 & 03/12/2017 (thay cho ngày 25&26/11/2017 theo Thông báo số 55-TB/BTV ngày 29/9/2017 ở bên dưới).

Khai mạc lúc: 7h30 ngày 02/12/2017, tại Hội trường F, Trường ĐHBK.

About admin

Check Also

Thông báo học bổng Nauy về khóa học tại Hội An

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo chương trình tuyển chọn 06 ứng viên phù …

VietnamEnglish