Sunday , July 22 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí – Học kỳ I, năm học 2017 – 2018

Thông báo nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí – Học kỳ I, năm học 2017 – 2018

About admin

Check Also

Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 – Tiểu ban Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Vào 07h00 ngày 09 tháng 05 năm 2018, Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa …

VietnamEnglish