Sunday , July 22 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo sinh viên đăng ký thi sinh viên giỏi Đại Học Đà Nẵng năm 2018

Thông báo sinh viên đăng ký thi sinh viên giỏi Đại Học Đà Nẵng năm 2018

Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng là sự kiện truyền thống được tổ chức 02 năm/ lần cho sinh viên
Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi:
– Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường đạt điểm của môn học đăng ký dự thi từ điểm B (hệ tín chỉ) và điểm 7.0 (hệ niên chế) trở lên;
– Mỗi sinh viên đăng ký dự thi không quá 02 môn thi;
– Những môn có từ 10 sinh viên trở lên đăng ký dự thi mới tổ chức thi;
– Riêng môn Tiếng việt chỉ dành cho lưu học sinh đang học tập tại trường
– Ngày thi:08/4/2018
– Địa điểm: trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
– Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/03/2018

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK ĐÍNH KÈM

https://goo.gl/forms/HQkpycFE1sjOrElT2

About admin

Check Also

Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 – Tiểu ban Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Vào 07h00 ngày 09 tháng 05 năm 2018, Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa …

VietnamEnglish