Friday , September 21 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kì II, năm học 2016 – 2017

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kì II, năm học 2016 – 2017

Để kịp thời cho công tác xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, Nhà trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

– Điều kiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập:

– Số tín chỉ đăng ký học lần 1 >= 14 tín chỉ;
– Kết quả tất cả các học phần (kể cả các học phần học lại) >= 5.0 (thang điểm 10);
– Kết quả đánh giá rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên;
– Điểm trung bình chung học bổng đạt từ 7.0 trở lên;

– Thời gian và địa điểm tiếp nhận minh chứng:

– Sinh viên nộp hồ sơ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 về phòng Công tác sinh viên (A321) gặp chuyên viên Đào Thị Hương Duyên
– Thời gian tiếp nhận: từ ngày 12/9/2017 đến 15h00 ngày 22/9/2017 (Sau thời gian trên phòng Công tác sinh viên không giải quyết).

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

About admin

Check Also

Triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc lần thứ II

VietnamEnglish