Friday , September 21 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo về việc cử cán bộ quản lý sinh viên

Thông báo về việc cử cán bộ quản lý sinh viên

Nhằm hỗ trợ sinh viên tốt hơn trong thời gian đến, Phòng Công tác sinh viên cử Đồng chí Nguyễn Trung Tiến trực tiếp xử lý công việc liên quan đến sinh viên thuộc các khoa: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Kiến trúc, Quản lý dự án, Môi trường. Mọi vấn đề xin liên hệ Đồng chí Tiến theo địa chỉ: Phòng A146, số điện thoại: 0905.020.744, email: tienmeodhbk@gmail.com.

Vậy thông báo để các em sinh viên được biết để tiện liên hệ công việc.

About admin

Check Also

Thông báo xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Nhằm kịp thời cho công tác xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho …

VietnamEnglish