Sunday , June 24 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo về việc cử cán bộ quản lý sinh viên

Thông báo về việc cử cán bộ quản lý sinh viên

Nhằm hỗ trợ sinh viên tốt hơn trong thời gian đến, Phòng Công tác sinh viên cử Đồng chí Nguyễn Trung Tiến trực tiếp xử lý công việc liên quan đến sinh viên thuộc các khoa: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, Kiến trúc, Quản lý dự án, Môi trường. Mọi vấn đề xin liên hệ Đồng chí Tiến theo địa chỉ: Phòng A146, số điện thoại: 0905.020.744, email: tienmeodhbk@gmail.com.

Vậy thông báo để các em sinh viên được biết để tiện liên hệ công việc.

About admin

Check Also

Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2018 – Tiểu ban Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Vào 07h00 ngày 09 tháng 05 năm 2018, Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa …

VietnamEnglish