Thứ Tư , Tháng Mười 17 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Nhằm kịp thời cho công tác xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Nhà trường thông báo kế hoạch tiếp nhận minh chứng tính điểm ưu tiên phục vụ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018, như sau:

– Thời gian : từ ngày 10/9/2018 đến ngày 18/9/2018
– Địa điểm: Bộ phận tiếp sinh viên (Bàn số 5-A108, CV. Đới Phương Thanh)

About admin

Check Also

Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập cho SV người dân tộc thiểu số HKI năm học 2018 – 2019

https://drive.google.com/open?id=0Bzb2WXa6MhU_bklmcFNIamJvVklIYTJBRkdGX1BTTVdRV0FZ

VietnamEnglish