Thứ Tư , Tháng Mười 17 2018
Home / Bản tin khoa XDTL-TĐ / Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập cho SV người dân tộc thiểu số HKI năm học 2018 – 2019

Thông báo xét hỗ trợ chi phí học tập cho SV người dân tộc thiểu số HKI năm học 2018 – 2019


https://drive.google.com/open?id=0Bzb2WXa6MhU_bklmcFNIamJvVklIYTJBRkdGX1BTTVdRV0FZ

About admin

Check Also

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên NCKH do Đoàn trường phát động năm học 2018 – 2019

VietnamEnglish